• تاريخ بداية الاعلان : 2023-10-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-10-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-10-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-10-09

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-17
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-14
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-12

read more

Reference No.60.2.23-Tender to contract qualified AUDITOR to carry out an expenditure verification of a grant contract

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-03
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-14

  Tender to contract qualified AUDITOR to carry out an expenditure verification of a grant contract Reference No.: 60.2.23 _________________________________________________________________________________________   Aisha Association for Woman and Child protection, a non-profit civil organization, registered with the Ministry of Interior, number "8136", serves women victims of all forms of violence in Gaza Strip. AISHA invites audit Service Providers/Consulting Firms to tender for the provision of expenditure verification service for the project “Promoting respect and protection for the right to mental health for women and adolescent children wit ...

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-09-03
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-08-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-09-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-08-17
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-08-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-08-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-08-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-08-03
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-08

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-23
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-08-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-26

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-16

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-07-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-13

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-07-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-13

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-06-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-06-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-23
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-14
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-14
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-14
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-15

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-02
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-09

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-05-02
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-09

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-04-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-05-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-04-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-04-16

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-04-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-04-16

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-04-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-04-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-04-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-04-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-04-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-04-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-04-03
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-04-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-03-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-03-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-15

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-03-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-16

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-03-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-03-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-08

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-03-02
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-08

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-02-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-02-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-03-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-02-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-28

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-02-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-01-26

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2023-01-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2023-01-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-12-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-12-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-12-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-12-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-12-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-12-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-11-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-12-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-11-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-12-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-11-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-11-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-11-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-11-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-11-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-11-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-11-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-11-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-11-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-11-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-11-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-11-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-25
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-11-08

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-10-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-10-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-10-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-10-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-10-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-10-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-10-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-09-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-09-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-09-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-09-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-09-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-09-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-09-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-09-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-09-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-09-13

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-09-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-09-13

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-08-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-08-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-08-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-08-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-08-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-15

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-08-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-15

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-08-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-08

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-07-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-07-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-07-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-07-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-07-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-07-03
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-08-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-06-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-07-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-06-23
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-07-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-06-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-06-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-05-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-05-26

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-05-25
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-06-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-05-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-05-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-05-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-05-26

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-05-12
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-05-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-04-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-04-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-04-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-04-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-04-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-04-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-04-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-04-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-04-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-04-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-04-07
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-04-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-03-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-03-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-03-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-03-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-03-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-03-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-02-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-02-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-02-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-02-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-02-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-02-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2022-01-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-12-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-12-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-12-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-12-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-12-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-12-09

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-12-02
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-12-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-11-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-11-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-11-17
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-11-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-11-02
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-11-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-11-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-11-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-25
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-25
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-26

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-14
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-13

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-13

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-07
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-12

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-10-03
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-10-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-09-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-09-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-09-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-09-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-09-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-09-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-09-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-09-12

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-09-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-09-12

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-09-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-11-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-09-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-09-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-09-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-08-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-23
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-08-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-08-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-08-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-08-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-08-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-08-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-08-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-08-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-07-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-07-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-07-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-25
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-07-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-28

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-10-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-07-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-07-08

read more

JOB TITLE: Project Coordinator

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-07-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-07-21

JOB TITLE: Project Coordinator Context: AISHA Association for Women and Child Protection (AISHA), established in 2009, is an independent Palestinian women organization working to achieve gender integration through economic empowerment and psychosocial support to marginalized groups in the Gaza Strip with focus on Gaza City and the North area. AISHA seeks to protect women and children from violence through supporting, empowering, and raising awareness of important psychological, social, legal, and economic issues.  Qualification and Competencies: Bachelor degree in project management, engineering, social science or related fields. Minimum of two years working experien ...

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-06-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-07-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-06-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-06-28

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-06-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2022-06-28

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-06-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-06-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-06-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-06-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-06-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-06-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-06-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-06-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-05-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-06-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-05-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-06-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-05-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-06-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-05-23
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-05-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-05-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-05-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-05-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-05-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-05-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-05-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-04-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-05-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-04-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-05-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-04-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-28

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-04-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-24

read more

Project Coordinator (Female)

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-04-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-21

  Context: AISHA Association for Women and Child Protection (AISHA), established in 2009, is an independent Palestinian women organization working to achieve gender integration through economic empowerment and psychosocial support to marginalized groups in the Gaza Strip with focus on Gaza City and the North area. AISHA seeks to protect women and children from violence through supporting, empowering, and raising awareness of important psychological, social, legal, and economic issues.  Qualification and Competencies: Bachelor degree in project management, engineering, social science or related fields. Minimum of two years working experience in coordinating ...

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-04-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-04-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-04-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-03-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-03-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-03-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-01

read more

Tender Announcement

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-03-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-03-28

Aisha Association for Woman and Child protection, a non-profit civil organization, registered with the Ministry of Interior, registration No. "8136", serves women victims of all forms of violence in Gaza Strip. Aisha Association for Woman and Child Protection wishes to submit Tender No.20218 for the supply of laptops, printers and their accessories within the project “An Innovative Approach to Secure the Long-term Survival of Vulnerable Target Groups in the Labor market through Self-Employment from Home” in partnership with GIZ and funded by BMZ. Those who want to buy the bid will need to come to the Office of the association to receive the bid book, as of Mon ...

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-03-07
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-03-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-03-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-03-07

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-02-07
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-02-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-01-31
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-02-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-01-25
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-02-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2021-01-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-01-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-12-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-12-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-12-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2021-04-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-12-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-12-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-12-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-12-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-15

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-12-02
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-12

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-11-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-11-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-12-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-11-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-11-28

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-11-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-11-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-11-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-11-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-10-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-11-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-10-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-11-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-10-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-11-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-10-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-10-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-09-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-10-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-09-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-10-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-09-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-09-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-08-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-08-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-07-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-08-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-07-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-07-13

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-06-23
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-06-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-06-23
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-06-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-04-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-04-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-03-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-03-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-03-09
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-03-16

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-02-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-03-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-02-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-02-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-02-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-02-26

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-02-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-02-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-02-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-02-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-01-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-02-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-01-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-01-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-01-14
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-01-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-01-12
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-01-16

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2020-01-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2020-01-09

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-12-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-12-16

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-12-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-12-11

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-11-17
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-11-19

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-11-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-11-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-11-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-11-12

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-11-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-11-12

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-10-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-10-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-10-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-10-17
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-10-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-16

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-10-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-10-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-09-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-09-25
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-10-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-09-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-09-22

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-09-17
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-09-23

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-09-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-09-15

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-09-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-09-15

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-09-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-09-15

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-08-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-08-20

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-08-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-08-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-08-04
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-08-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-07-10
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-07-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-06-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-07-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-06-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-07-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-06-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-07-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-06-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-07-01

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-06-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-06-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-04-23
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-04-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-04-22
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-04-28

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-04-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-04-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-04-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-04-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-03-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-03-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-03-12
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-03-17

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-03-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-03-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-03-06
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-03-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-20
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-25

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-11
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-07
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2019-02-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-10

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-12-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2019-02-02

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-11-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-12-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-11-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-11-08

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-11-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-11-08

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-10-18
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-10-24

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-10-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-10-21

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-09-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-10-03

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-09-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-09-27

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-09-02
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-09-06

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-08-30
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-09-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-08-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-09-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-08-29
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-09-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-08-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-08-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-07-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-07-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-07-15
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-07-18

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-04-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-04-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-04-24
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-04-29

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-03-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-03-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-03-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-03-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-03-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-03-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-03-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-03-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2018-03-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2018-03-05

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2016-04-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2016-04-20

read more

Terms of Reference Baseline Action Research

 • تاريخ بداية الاعلان : 2016-03-31
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2016-04-05

Aisha Association for Woman and Child Protection is looking for a consultant  (main researcher) to conduct a baseline action research on "attitudes of men/women, boys/girls towards the equal entitlement of women and men to human rights; gender equality; role of men and women; the role of masculinity and femininity in creating barriers for obtaining women’s rights and gender equality; the use of violence to demonstrate authority and/or resolve conflicts” within the project “Shifting Perspectives: Engaging men and boys in addressing GBV against women and girls in Gaza Strip” funded by Kvinna till Kvinna (KTK) organization. The consultant should have profound kn ...

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2016-03-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2016-04-04

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2015-12-08
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2015-12-14

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2015-11-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2015-12-07

read more

Psychological support training

 • تاريخ بداية الاعلان : 2015-10-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2015-12-30

Dear woman  Toward safe and supportive life, free of violence, and self-care support your psychological, social, provides life, Aisha Association offers for you: Opportunity psychological and social support. Try to give to yourself the opportunity to support yourself and your family. For women who wishing to register to attend the Association's headquarters, located in Gaza City - the fishing port - near Gaza International Hotel, registration time: from Sunday to Thursday, from 8:00 am until 2:00 pm. We are waiting for you  

read more

Vocational training courses

 • تاريخ بداية الاعلان : 2015-10-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2015-12-30

Aisha Association for Women and Child Protection advertise the registration of individual empowerment course in the association,  Which includes vocational training courses in the described topics, For women who wishing to register to attend the Association's headquarters, located in Gaza City - the fishing port - near Gaza International Hotel. registration time: from Sunday to Thursday, from 8:00 am until 2:00 pm. The topics: " Sewing and Designing – Knitted and Hand-Wool - Beautify and Complexion Treatment - Peasants and a Civilian Embroidery - Ceramics and Flowers Coordination - Manufacturing Environmental Materials - Video – Computer."  

read more

Legal Aid

 • تاريخ بداية الاعلان : 2015-10-28
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2015-12-30

Aisha Association for Women and Child Protection is welcoming you in its Legal Aid to support the vulnerable people in the community which provide free legal support: Legal consultation Awareness and legal guidance Legal representation in court working time: from Sunday to Thursday, from 8:00 am until 3:00 pm.

read more

INVITATION

 • تاريخ بداية الاعلان : 2014-12-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2015-12-31

The Amal Coalition to Combat Violence Against Woman in partnership with Al-Muntada Forum to Combat Violence Against Women are cordially inviting you to attend the conference Women’s Voices During Conflict- Gaza 2014 This conference is conducted to mark the 16 days of activism against gender violence. It is supported by UN Women and Kvinna till Kvinna foundation. On Sunday 28 of December, at 11:00 AM, at Rashad Shawwa cultural center- Gaza city   Your attendance is highly appreciated

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2014-12-07
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2015-12-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2014-06-01
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2015-12-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-09-16
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-12-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-08-21
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-12-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-05-07
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-05-31

read more

Special invitation to attend the celebration On honor of women's International Day and the Palestinian mother's Day,

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-03-26
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-05-31

SPECIAL INVITATION  On honor of women's International Day and the Palestinian mother's Day, with the support and fund of Kvinna Till Kvinna, Aisha Association for woman and Child protection in partnership with Wefaq, Al- Zahra', Women's Studies centre, and Women's Health Center of the Palestinian Red Crescent, is pleasant to invite you to attend the celebration under the name: "I will not name you a woman I will name you everything" On Thursday 28th of March, at 11:00 Am at City Stars Hotel near Gaza Sea port Your attendance supporting Gaza Women

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-02-27
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-12-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-02-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-04-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-02-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-04-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-02-19
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-04-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-02-13
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-04-30

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-02-12
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-03-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-02-12
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-03-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-02-12
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-03-31

read more

 • تاريخ بداية الاعلان : 2013-01-05
 • تاريخ نهاية الأعلان : 2013-01-31

read more